Ученички стипендии за учебна 2018/2019 година

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

 

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

 

Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

 

Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

 

Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

Leave a Reply

Your email address will not be published.