Известување: Полагање вонредни испити во мајска сесија

Почитувани ве молиме да ги почитувате временските рамки и задолжително носење заштитна маска.

⬇️ На следниов линк можете да го превземете документот со термините за полагање вонредни исписти во мајска сесија ⬇️

Полагање вонредни испити во мајска сесија – комисии и термини

Leave a Reply

Your email address will not be published.