КО-МЕНАЏИРАЊЕ

Од 24-27. 09.2023 година се одржа четири дневна обука за Ко-менаџирање во средните училишта во Хотел Солферино во Струга од страна на LEAD- Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, а кофинансирано од Европската Унија и Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност. Училиштето ССОУ„ Димитрија Чуповски“ – Велес влезе во осум пилот училишта од Република Северна Македонија во кое што во текот на учебната 2023/24 година ќе почне да функционира Ко-менаџмен телото. На обуката беа присутни 2 ученика- Марија Нечева од 4-2 клас и Магдалена Бобевска од 3-3 клас кои воедно се членови на средношколската ученичка заедница во нашето училиште. На обуката беше присутна и професорката Валентина Јовева.

Членови на Ко-менаџмент телото на ССОУ„Димитрија Чуповски“ се:

Петре Жабев – директор

Весна Славеска – педагог

Валентина Јовева – наставник; претседавач на Ко-менаџмент телото

Силвана Карагирова – наставник; член на УО

Момоза Јовиќ – наставник

Менче Ѓуровска – родител; член на Совет на родители

Паола Димитрова – претседател на средношколска заедница

Марија Нечева – ученик во IV година

Магдалена Бобевска – ученик во III година; заменик претседавач на Ко-менаџмент телото

Ива Гргиќ – ученик во II година

Кристијан Апостолов – ученик во I година

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *