Стручни соработници

Арсова Надица -лаборант- стручен соработник, средно стручно образование во ССОУ „Димитрија Чуповски“ , хемиски техничар. На работа во ССОУ „Димитрија Чуповски“ од 1999 година.