Повик за прибирање понуди за осигурување на вработени

ССОУ„Димитрија Чуповски“ Велес објавува повик за доставување на понуди за осигурување на вработените во училиштето.Понудата треба да ги содржи следните елементи: Ризик на осигурување Осигурени суми Смрт од незгода   Траен инвалидитет   Дневен надомест   Трошоци за лекување   Read more

Крводарителска акција

На ден 15.11.2023 во просториите на Средното стручно училиште „Димитрија Чуповски“ во Велес по повод патрониот празник се одржа традиционална крводарителска акција. Учениците и вработените ја покажаа нивната хуманост и се одзваа на повикот да учествуваат на крводарителската акција. На Read more

9то ноемвриска „Велес трча 5 и 10 км“+ јуниор трка

По повод 79 години ослободен Велес, а со цел обновување на традиционалната 9то ноемвриска трка, на ден 12.11.2023 се одржа маратонска трка на која учество земаа наставници и ученици од нашето училиште. Славеска Весна  трка на 5км Дикова Емилија  трка Read more

Отворање на понуди за завршна екскурзија за ученици од IV година

Отворањето на понудите за завршна екскурзија за ученици од IV година ќе се одржи на ден 07.11.2023 со почеток во 18 часот во просториите на училиштето.Понудувачите кои што поднеле понуди,доколку се заинтересирани можат да присуствуваат.