Општини посветени на децата

Во рамките на проектот „Место за растење: Општини посветени на децата“,во организација на Прва детска амбасада Меѓаши и Центар за семејно и детско згрижување КМОП Скопје, на 17 и 18.01.2024 година, се одржа дводневна обука за зајакнување на капацитетите на Read more