GLOBE – ВИРТУЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ

Нашите ученички Ана Гајдова и Марија Делиџакова од четврта година, под менторство на професорката Руска Мицева, успешно го презентираа својот труд на ГЛОБЕ виртуелната конференција за ученици, која се одржа на 28ми ноември. Нивната презентација беше на тема климатски промени, Read more