Соработка со Центарот за медицинска и естетка мссажа Olympia Veles

ССОУ”Димитрија Чуповски” успешно ја продолжува соработката со уште една компанија од нашиот град. Овој пат потпишавме меморандум за соработка со Центарот за медицинска и естетка мссажа Olympia Veles каде учениците од струката Техничар за козметичка нега и убавина под менторство Read more

Посета на Ботаничк градина и Миколошката лабораторија при ПМФ Скопје

На 7 февруари, учениците од паралелката 3-5 од профилот техничар за заштита на животна средина ја посетија Ботаничката градина и Миколошката лабораторија во Скопје, кои се во рамките на Природно Математичкиот Факултет. Овде слушнаа повеќе за фитодиверзитетот и значењето на Read more

Активности од GREEEN проектот

На 31 јануари беше одржан првиот состанок за проектот GREEEN, поточно воведот во активноста Онлајн Весник. Во текот на состанокот вклучените наставници и ученици се запознаа со самиот проект, а како главна цел на истиот беше да се пренесе информацијата Read more

Работилницата „Escape room активности (екологија)

На 01.02.2023 г., во нашето училиште се одржа работилницата „Escape room активности (екологија)“ за ученици и наставници која е дел од ERASMUS проектот: „Разновидност во природните науки низ социјална инклузија – неформално образование по природни науки и ученичка разноликост“ кој Read more

Tрибина на тема „Програма и активности за животната средина и наши заеднички заложби за трансформативни практики кон зелена и просперитетна општина“

Наши ученици учествуваа на трибината на тема „Програма и активности за животната средина и наши заеднички заложби за трансформативни практики кон зелена и просперитетна општина“ организирана од страна на Импакт Нет Фондација.Преку обраќањето на ученичката Сара Адамчевска, нашите млади ја Read more

Отворен ден на Технолошко-теничкиот факултет “Климент Охридски”-Велес

Учениците од четврта година го посетија Технолошко-техничкиот факултет. При посетата се запознаа со насоките кои овој факултет ги нуди и условите за студирање. Со ова посетата дел од нашите матуранти ги открија можностите за избор на студиските програми кои им Read more