Отворање на понуди за завршна екскурзија за ученици од IV година

Отворањето на понудите за завршна екскурзија за ученици од IV година ќе се одржи на ден 07.11.2023 со почеток во 18 часот во просториите на училиштето.Понудувачите кои што поднеле понуди,доколку се заинтересирани можат да присуствуваат.