КОНСУЛТАЦИИ СО ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Ред.

Бр.

Професор предмет Меил
1 Анастасова Лилјана Технологија/процесна техника anastasovalile@gmail.com
2 Арсова Милица Практична настава –медицинска сестра mice.milicaa@gmail.com
3 Банева Александра Патологија/микробиологија/

Хирургија/клиничка хемија

Хематологија

banevaaleksandra@gmail.com
4 Александровски Александар Невропсихијатрија aleksandrovski.alek@gmail.com
5. Бојчев В.Билјана Англиски јазик biljanabojcev@gmail.com

 

6 Гајдова Н Билјана Фармацевтска технологија/броматологија gajdovab@gmail.com
7 Даскалова Дијана Латински јазик

 

dijanadaskalova86@gmail.com
8 Дикова Емилија Прехранбена технологија

 

emilijadikova@yahoo.com
9. Домазетова Биљана Граѓанско образование

 

biljanamilakic@yahoo.com
10 Иванова Цветанка Математика  
11 Игновска Елеонора Македонски јазик и литература eleonoraig@hotmail.com
12 Јанева Николова Верица Македонски јазик и литература vericanikolova73@yahoo.com
13 Јанков Горан Англиски јазик

 

jankovgoran@yahoo.com
14 Јованов Методи Историја

 

 
15 Јованова Драгана Применета козметика/пракса козетика dragana_bilbilovska@yahoo.com
16 Јовановски Љубе Историја ljube.jovanovski@gmail.com
17 Јовева Валентина Биохемија/хемија/анализа на храна tinajoveva@gmail.com
18 Јовиќ Мимоза Биологија

 

mimozajovic@yahoo.com
19 Југова Верка Аналитичка хемија

 

verajugova@yahoo.com
20 Југова Ефимија Фармацевтска хемија /фармакогнозија efimijajugova@gmail.com
21 Југова Теодора Рехабилитација /интерна/физикална терапија/пракса физиотерапевти teajugova@gmail.com
22 Карагирова Силвана Заштита раб.и живот.сред. silvana_k@yahoo.com
23 Карова Ирена Прехранбена технологија/козметологија

 

ikarova@yahoo.uk
24  Крстиќ Марина Бизнис marina.krstikj@gmail.com

 

25  Крстиќ Горанчо   goranco.krstic@gmail.com

 

26 Мицев Благој Математика b_micev@yahoo.com

 

27 Мицева Руска Биологија ruska_miceva@yahoo.com

 

28 Најдова Емилија Физика e_najdova@yahoo.com

 

29 Ртоска Љубинка Македонски јазик и литература-координатор за вонредни ученици ljubinkartoska@yahoo.com
30 Селмановиќ Рефика Биологија rmustajbasic3@gmail.com

 

31 Тасева Сузана Информатика staseva@gmail.com

 

32 Теова Надица Физика nadica_teova@yahoo.com

 

33 Хаџиева Снежана Хемија/Методи/аналитичка хемија snezanahadzieva@yahoo.com
33 Цветковска Диана Физичка хемија/хемија diana.cvetkovska@yahoo.com

 

34 Штипјанова Билјана Хемија

 

stipjanovabiljana@gmail.com
35 Пушева Катерина Анатомија/Физиологија katerina_puseva@yahoo.com

 

36 Ѓорѓиевска Ивана   iv.gorgievska@hotmail.com

 

37 Трајковска Дора Фармакологија/Основи на нега dora.trajkovska@yahoo.com
38 Богевска Андријана Англиски јазик anence86@yahoo.com

 

39 Саздовска Маја Практична настава медицински сестри maja.sazdovska@195@gmail.com

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *