VIII Меѓународна конференција за настава по физика

23-25 октомнври се одржа VIII Меѓународна конференција за настава по физика.

На конференцијата се одржа на online натпревар за учениците од средните училишта од Босна и Херцеговина, Република Србија, Црна Гора, Хрватска, Р.С. Македонија, Бугарија, Словенија и Русија.На овој натпревар во финале влегоа две ученички од ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес, Викторија Јовева и Наталија Купенкова. Наталија Купенкова освои пофалница за експериментот „Комбинирано нишало“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *