НАГРАДА ЗА НАЈДОБРО ПРЕЗЕНТИРАН ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА И НАЈДОБАР ТИМСКИ ДУХ!!!!

За првпат оваа година нашето училиште се вклучи во активностите за формирање на реална Ученичка компанија и развој на претприемнички вештини кај учениците, во организација на ЈА Мacedonia. На Националниот натпревар за најдобра ученичка компанија, нашиот тим зеде награда за Најдобро презентиран производ или услуга, и најдобар тимски дух. Честитки до тимот на Health Activity Providers – HAP.
https://www.facebook.com/100067826078961/videos/1995282980610474

Leave a Reply

Your email address will not be published.