Ученички стипендии за учебна 2018/2019 година

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година   Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и Read more