Одбележување на Светскиот ден на Фармацевтите – 25 Септември

Во целиот свет, денес, на 25-ти септември, се одбележува СВЕТСКИОТ ДЕН НА ФАРМАЦЕВТИ! ССОУ‚‚Димитрија Чуповски‘‘ е училиште кое веќе 23 години придонесува во создавање на фармацевтски кадри кои имаат битна улога во подобрување на  глобалното здравје. Фармацевтите придонесуваат во светот Read more