Работилница на тема: „Предрасуди и стереотипи – сличности и разлики“

Во рамките на проектот Мировно образование, организиран од Првата детска амбасада „Меѓаши“ на 28.02.2019 год. во нашето училиште се одржа работилница на тема: „Предрасуди и стереотипи – сличности и разлики“. На работилницата учество земаа ученици од прва година од различен Read more