Посета на пекарска работилница

На ден 04.03.2019 год. учениците од четврта година, клас 4-6, профилот прехранбен техничар, заедно со одговорниот професор Емилија Дикова ја посетија работилницата на пекара Палма. Учениците имаа можност да се запознаат со начинот на изработка на пекарски производи.