Посета на козметичко-фризерското студио „Мон Ами“

Учениците од втора година, клас 2-3, струката Лични услиги, козметички техничар на 19.02 2019 година со одговорниот наставник по практична настава, Драгана Билбилова Јованова, го посетија козметичко-фризерското студио „Мон Ами“ во сопственост на Јасмина Мехмедовиќ. На посетата беше спроведена обука за сите ученици за време на часовите по практична настава.

Leave a Reply

Your email address will not be published.