Викторија Јовева освои трето место на Меѓународниот натпревар за ученички експерименти – Алексинац, Република Србија

Од 15 до 17 март се одржа 7 Меѓународна конференција за наставата по физика во средните училишта во Алексинац, Р.Србија. На конференцијата учество зема професорката Емилија Најдова.

Во склоп на конференцијата се одржа и меѓународниот натпревар за ученички експерименти на кој ученичката Јовева Викторија од ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес под менторство на професорката Емилија Најдова го освои третото место. Честитки за ученичката и менторот!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *