Еразмус + проекти

Поради настанатата ситуација со пандемијата од корона вирусот патувањето за стручна обука на учениците од профилот козметички техничар (втора и трета година) кое требаше да се спроведе во Португалија преку Еразмус+ проектот, не можеше да се реализира во предвидената временска рамка.
Во текот на месец мај им беше спроведена онлајн обука на учениците според предвидената програма од страна на професор Ирена Карова и се здобија со Erasmus сертификати.
Во иднина им посакуваме успех на нашите козметички техничари во нивната струка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *